Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
ANITKABİR ZİYARETİ

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MD.LÜĞÜ

Türk Dil Kurumu
AİLE HEKİMİM KİM ?

Aile Hekimini Öğren
SAĞLIK KÖŞESİ

 

Z TV BİLGİ KANALI

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ ?

Bunları Biliyor musunuz ?

* Ünlü besteci Beethoven'in son bestesini, sa
ğır olarak yaptığını...
* Paris'teki Versailles Sarayı'nın 1300 odası oldu
ğunu ve hiç tuvaletinin olmadığ
ını...
* Bir çift sine
ğin sadece nisan-mayıs aylarında bıraktıkları yumurtaların tamamından sinek çıksa idi, dünyayı 14 metre
   kalınlığında bir sinek tabakası kaplayacağını...
* Eyfel kulesinin yapımında toplam 6400 ton a
ğırlığında 18.100 adet demir parçası kullanıldığ
ını...
* Süleymaniye camiinin 4 minaresi olmasının sebebinin, Kanuni'nin
İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah; bu  
   dört minaredeki on şerefenin de Osmanlının onuncu padişahı olduğunun bir işareti anlamına geldiğini...
* Bir insandaki toplam damar uzunlu
ğunun 150 bin km. ve dünya ile güneş arasındaki mesafenin de 150 milyon km.
   olduğunu...
* Osmanlı sultanlarının ve bazı alimlerin ba
şlarındaki kavukların, kefenlerinden oluştuğunu, sık sık ölümü hatırlayıp ona
   göre karar verdiklerini, ayrıca öldükleri zaman hemen başlarındaki kefenle defnedildiklerini...
* Bir futbolcunun topa her kafa vuru
şunda, beyninden 1000(bin) hücrenin öldüğ
ünü...
* Ortalama bir insanda 30.000-100.000 adet saç oldu
ğunu, hergün yaklaşık 100 tanesinin döküldüğ
ünü...
*
İnsan vücudunun her 7 yılda -ölen hücrelerin yerine yenisi gelerek- tamamen yenilendiğ
ini...
* Amerikan halkının %60'ının ülkelerini, dünya haritasında bulamadıklarını...
* 0(sıfır)'ı müslümanların buldu
ğunu...
* Dünyaya her yıl düşen yağış miktarının eşit olduğunu...
* Be
şiktaş kulübünün kuruluşundaki Kırmızı-Beyaz renklerinin, Balkan savaşındaki mağlubiyetten sonra Siyah-Beyaz
   olarak değiştirildiğini...
* Galatasaray kulübünden, yıllar önce bir grubun ayrılıp 'Güne
şspor' u kurduğ
unu...
* Fenerbahçe Kulübünün ilk adının 'Siyah Çoraplılar' oldu
ğ
unu...
*
İbni Sina'nın göz ameliyatı yaptığ
ını...
* 1 7 A
ğustos 1999'da sabaha karşı 02:58 civarı 7.4 şiddetinde, gece büyük bir deprem yaşadık. Kur'an-ı Kerim'in 7inci   
  (A'raf) suresinin 4üncü ayetinde sanki bu depremin anlatıldığını... ("Biz nice memleketler halkını helâk ettik ki onlara   azabımız, gece yatarlarken, yahut göndüz istirahat ederlerken gelmişti" Kur'an-ı Kerim(7/4))
* Hindistan'da oyun ka
ğ
ıtları yuvarlaktır.
*  Çocuklar baharda daha fazla büyüyor.
* Ödemeli telefon konu
şmalarının çoğ
u babalar gününde ediliyor.
* Ortalama bir pire, kendi büyüklü
ğünün 150 katı yüksekliğ
e zıplayabiliyor.
* Bu oranı tutturmak için bir insanin yakla
ş
ık 30 metre zıplaması gerekli.
* E
ğ
er barbie gerçekten yasasaydı vücut ölçüleri 97-72 82 cm olacaktı.
*
İnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğuyorlar ama yetişkin olduklarında bu sayı 206 ya düş
üyor.
* Her dört Amerikalıdan biri mutlaka televizyonda görünüyor.
* Uyurken, televizyon seyrederken yaktı
ğ
ımızdan daha fazla kalori harcıyoruz.
* Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.
* Sarı
ş
ınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.
* Yıllara göre ortalama alındı
ğında , her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısı uçak kazalarında ölenlerin
   sayısından daha fazla.
* Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla göz kırpar.
*
İ
nsan vücudundaki en güçlü kas dildir.
* Gözleri açık tutarak hap
ş
ırmak imkansızdır.
*
İ
nsanlar beyinlerinin sadece %10'unu kullanırlar.
* Filler zıplayamayan tek memelidir.
* Elektrikli sandalye bir di
şçi tarafından icat edilmiş
tir.
* Bir karıncanın koku alma yetene
ği en az bir köpeğinki kadar gelişmiş
tir.
* Amerikan havayolları, uçu
şlarda yolculara sunduğu kahvaltılarda her
   tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 yılında 40 bin dolar kar etmiştir.
* Yeti
şkin bir ayı, bir at kadar hızlı koş
abilir.
* Atların insanlardan 18 tane fazla kemi
ğ
i vardır.
* Fareler kusamaz.
* Hap
şırdığ
ınız zaman, kalbiniz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.
* Tom Sawyer daktiloda yazılan ilk romandır.
* Hamamböcekleri yakla
şık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamış
lardır.
* Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz ve kulaklarımızın büyümesi asla sona ermez.
* Kediler ültrason seslerini duyarlar.
* Zürafaların ses telleri yoktur.
* Sadece insanlar ve yunuslar zevk için cinsel ili
ş
kide bulunurlar.
* Bir hamamböce
ği kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden dokuz gün yaş
ayabiliyor.
*
İngiltere'deki bütün kuğ
ular kraliçenin malıdır.
* Kutup ayıları solaktır.
* Amerika'da satı
ş
a sunulan ilk cd, bruce springsteen'in "born in the usa" albümüdür.
* Bir karınca kendi a
ğırlığının elli kati ağırlığ
ı kaldırabilir.
* Timsahlar dillerini dı
ş
arı çıkaramazlar.
* Penguen yüzebilen ama uçamayan tek ku
ş
tur.
* Zürafa 35 cm uzunlukta siyah bir dile sahiptir.
* Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.
* Kangurular geri geri yürüyemezler.
* Zebralar beyaz üzerine siyah çizgilidir.
* Dünyanın bir numaralı domuz üreticisi ve tüketicisi Çinliler.
* Sineklerin be
ş
gözü vardır.
* Bayku
ş mavi rengi görebilen tek kuş
tur
* Mexico City her sene 25 cm kadar batıyor.
* Buckingham sarayı'nda 602 oda bulunuyor.
* Yeni Zelanda, dünyadaki her türlü iklimin ya
şandığ
ı tek ülke.
* Külot giymedi
ğ
i için Donald Duck'in çizgi filmlerinin Finlandiya'da oynatılması yasaktır.
* Peru 'da hiç umumi tuvalet yoktur.
* Hitler ve Napolyon'un tek testisleri vardı.
* Newton, yer çekimi kanununu fark etti
ği zaman 23 yaş
ındaydı.
* Dünyada insan ba
şına düş
en karınca sayısı bir milyon.
* Sa
ğ elini kullanan insanlar sol elini kullananlara göre ortalama dokuz yıl daha fazla yaş
ıyorlar.
* Bir big mac hamburgerin ekme
ğ
inde ortalama 178 adet susam bulunuyor.
* Bir insan ya
ş
amı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar.
* Bugüne kadar bilinen en a
ğır böbrek taş
ı 1.36 kg.
* Ortalama bir insan hayatı boyunca iki yılını telefonda konu
ş
arak harcıyor.
* Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.
* Ortalama bir buzda
ğının ağırlığ
ı 20 milyon ton.
* 18
şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağş
tı.
*
İnsanlar yaşamları boyunca altı filin ağırlığına eş
it miktarda yiyecek tüketiyorlar.
* Dünyanın en büyük
ş
eker ihracatçısı Küba'dır.
* Eskimo dilinde kar ya
ğış
larının farklarını tarif etmek için kullanılan yirmiden fazla sözcük vardır.
* En yakın oldukları noktada, Rusya ve Amerika'nın birbirlerine uzaklıkları dört km 'den daha azdır.
* Central park'ta yüzmek yasalara aykırıdır.
* Kirli kar, temiz kardan daha kolay erir.
* New York bir zamanlar Amsterdam'dı.
* Virginia Woolf kitaplarının ço
ğunu ayakta yazmış
tır.
* Pablo Picasso, parasızlık çekti
ği gençlik günlerinde yaptığ
ı resimleri yakarak ısınırdı.
* Suudi Arabistan'da hiç ırmak yoktur.
* Monako'nun ulusal orkestrası ordusundan daha geni
ş
bir kadroya sahiptir.
* Sı
ğ
ırların dört tane midesi vardır.
* Zürafalar yüzemez.
* Sperm insan vücudundaki en küçük hücredir.
* Ortalama olarak, Amerika'da günde üç adet cinsiyet de
ğiştirme operasyonu gerçekleş
mektedir.
*
İ
nsan beyninin % 80'i sudur.
* Victoria zamanında, kadınlar gö
ğ
üslerini büyütmek için çilek banyosu yaparlardı
* Amerika'da her saat 40 ki
ş
i kanserden hayatını kaybediyor.
* Bir kromozom bir genden daha büyüktür.
*
İleri doğru bir adım atıldığında, insan vücudundaki 54 kas çalış
ır.
*
İnsan beyninin ortalama ağırlığ
ı 1.3kg.
* Birinin yüzünü hatırlamak için beynin sa
ğ
tarafı kullanılır.
* Yeti
ş
kin bir insan günde ortalama olarak 23 bin kez nefes alır.
* Ka
ş
ları yukarı kaldırmak için 30 kası harekete geçirmek gerekiyor.
* Erkekler kadınlara göre on kat daha fazla renk körü oluyorlar.
* Döllenmeden do
ğuma kadar bir bebeğin ağırlığı beş
, milyon kat artıyor.
* Sadece bir tane kovboy filmi kadın yönetmen tarafından çekilmi
ştir
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret114697
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
30° 33° 27°
Eğitimevi.com

      

İNTERAKTİF EĞİTİM
FENCE BİLİM
Coğrafya Dünyası
http://www.cografya.gen.tr/index.php
TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Veli Bilgilendirme Sistemi

Türkiye.gov.tr

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.83864.8580
Euro5.62815.6506
İLLERARASI MESAFE
İL İL TÜRKİYE
MEMURLAR.NET